KoncepceJsme tým složený z učitelů, sportovců, osobností a trenérů, kteří se rozhodli bojovat proti snižující se sportovní aktivitě dětí a mládeže

 • Zavádíme do mateřských školek a dalších institucí rozšířenou sportovní výuku, a to formou her a zábavných cvičení. Děti si užijí zábavu a k tomu se ještě pohybově rozvíjí. Touto formou výuky se navíc mohou připravit na pozdější libovolnou sportovní aktivitu, ať v kroužcích nebo sportovních oddílech.
 • Vše je ve školce nebo škole pod naším a třídním vedením.
 • Do školek, které se zapojí do našeho programu, dochází pravidelně naši trenéři. Ti během týdne v předem domluvených termínech a hodinách organizují pro děti sportovní aktivity společně s učiteli.
 • Tak vypadá náš program pro organizace, školky a školy, které se chtějí zapojit.
 • Možnosti a typy cvičení naleznete na stránkách v záložce cvičení

Naše pomoc při výchově, sportovní přípravě a tréninku

 • do hodiny pro jednu třídu vstupují vždy dva trenéři
 • posilují vyučujícího učitele, nejen v hodinách tělesné výchovy
 • pomáhají nebo vedou hodinu
 • v případě kurzu se stávají pomocnou sílou během výukových turnusů
 • náš trenér, dle domluvy může pomoci při individuální přípravě, tréninku a hodiny nadaného dítěte

PŘEDNÁŠKY S OSOBNOSTMI NEJEN ZE SPORTOVNÍ SCÉNY

 • přednášky s osobnostmi na téma sportovní filosofie
 • přednášky s osobnostmi na témata doplňky stravy / strava / doping / drogy / alkohol
 • přednášky s osobnostmi na téma vztah ke sportu a životu
 • besedy / přednášky s volnou tématikou
 • podpisové a jiné akce s osobností

Poradenství v oblasti sportovního vývoje

 • díky pravidelným návštěvám našich hodin, dokážeme poradit a doporučit ideální sportovní zaměření dětí
 • spolupracujeme s mnoha sportovními kluby po celé České republice
 • díky spolupráci s diagnostickými zařízeními, fyzioterapeuty a lékaři můžeme pomoci s celou řadou problémů, které mohou malé děti trápit
Známé názory odborníků na výchovu

 • Zásady úspěšné výchovy jsou na základech pedagogických zkušeností. Základem je optimistický přístup, dobrý výchovný vzor, vystupování, pracovitost, disciplína, tak aby se dítě mohlo s těmito vlastnostmi identifikovat. (Prof. Rudolf Kohoutek, 2009)
 • Výchova dítěte probíhá v každé chvíli, nejen když s ním mluvíme, nebo když poučujeme, cvičíme, sportujeme nebo poroučíme. Při výchově jsou důležité všechny okamžiky, oblékání, komunikace, komunikace s jinými lidmi, způsoby smíchu, sledování televize i prožívání sportovní události. (Makarenko, 1953)
 • Dětský organismus je velmi citlivý na nedostatek pravidelných pohybových stimulů. Spontánní pohybová aktivita odráží potřebu. Když je tato aktivita omezována nebo úplně blokována, může mít negativní dopady jako je zaostávání psychomotorického vývoje, např.: problematický vztah k tělovýchovným aktivitám. Dochází k zužování prostoru pro stimulační účinek pohybu na dynamiku růstu a vývoj dětí. (Charvát, 2002)
 • Společné cvičení ovlivňuje způsob prožívání volného času, upevňuje trvalejší vazby na pohybové a sportovní aktivity v dlouhodobé orientaci. (Sekot, 2008)
 • Z pohledu sportu můžeme nahlížet na volný čas a volnočasové aktivity jako na prostor, ve kterém je možnost široké realizace pohybové rekreace. (Petrusek, 1996)