Body projektu

 • Sportovní trénink předškolních dětí a jejich sportovní výchova
 • Snaha rozvíjet děti pohybem
 • Snaha ukázat dětem vzor
 • Poradit s výběrem ideálního sportu
 • Ukazovat směr i do budoucna

PROBLEMATIKA

 • Tělesná aktivita působí blahodárně na celý organismus. Zvyšuje výkonnost, ale i obranyschopnost. Tělo je odolnější vůči nemocem. Sport jde ruku v ruce s výchovou.
 • Nízká tělesná aktivita má negativní vliv na každého malého i mladého člověka. Sport je prevence proti ochabování svalů, bolesti zad, prevence obezity a má vliv i na kvalitu spánku.
 • Dětský organismus je velmi citlivý na nedostatek pravidelných pohybových stimulů. Spontánní pohybová aktivita odráží potřebu. Když je tato aktivita omezována nebo úplně blokována, může mít negativní dopady jako je zaostávání psychomotorického vývoje, např.: problematický vztah k tělovýchovným aktivitám. Dochází k zužování prostoru pro stimulační účinek pohybu na dynamiku růstu a vývoj dětí.
 • V dnešní době je situace složitější, protože v tvrdé konkurenci na trhu práce, rodiče kladou větší důraz na budoucí profesní kariéru svých dětí. Vybírají co nejkvalitnější školy a méně se už zaměřují na jejich pohybový a sportovní rozvoj. Rodiče mohou být zaneprázdněni a nezbývá jim prostor řešit všestranný sportovní vývoj svých dětí.
 • Dostatečná tělesná aktivita má nezastupitelný význam i pro posilování psychické odolnosti, tvoří pevnou hráz jednotlivým fázím stresových stavů. Cvičení posiluje trénovanost organismu a lepší hospodaření se zásobami energie. Pohybová aktivita není nahrazována žádnými biologickými mechanizmy, tudíž má nezastupitelnou roli.

PROČ POMÁHÁME

 • Školky, školy, sportovní organizace a ostatní kluby pracující s dětmi, se snaží společně s rodiči vychovávat slušné a zdravé osobnosti s kladnými hodnotami. Tato výchovná činnost je velice záslužná, ale ještě více náročná.
 • Filosofií naší organizace je pomáhat na všech frontách s výchovou dětí a motivovat je ke sportu. Pomáhat i dobrým vzorem. Náš tým podává pomocnou ruku všem, kteří o pomoc stojí.
 • Není žádným tajemstvím, že lidé nebo děti, kteří pravidelně a dobře sportují, jsou ve skvělé formě a málokdy bývají nemocní. Pohybové aktivity pozitivně ovlivňují nejen všechny tělesné funkce, ale také psychiku, paměť nebo koncentraci.
 • Sportem se vytváří určité kulturní klima. Je výslednicí sociálně podmíněného hodnotového směřování, utváření vzorců činností a jednání.
 • Sport sám o sobě není jen příčinou zvláštních změn v povahových rysech, postojích a chování. Ale působí vždy v součinnosti s vlivy daných specifik, sociálních prostředí a širšího kontextu socializačních procesů. Proto je tak důležitý, jako jiná odvětví na zemi.

Partnery projektu jsou: